فصل اول :کلیات

ماده ۱- نام شرکت : شرکت تعاونی تولید روستایی ……………………………….. که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده میشود و نوع آن شرکت تعاونی تولید روستایی تولید و مصرف می باشد.

ماده ۲- مرکز اصلی شرکت در روستا …………………… از بخش …………………………شهرستان ……………….. است و با تصویب هیئت مدیره می توان شعب شرکت را در سایر نقاط حوزه عمل تأسیس کرد و یا محل شعب تأسیس شده را در همان حوزه تغییر داد.

ماده ۳- مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است .

ماده ۴- حوزه عملیات شرکت عبارت است از روستاهای زیر:


فصل دوم :هدف ، موضوع و حدود عملیات

ماده ۵ – هدف از تشکیل این شرکت عبارت است از اصلاح ساختار نظام بهره برداری کشاورزی، ارتقاء بهره وری عوامل تولید ، تخصیص و بهره برداری بهینه منابع ، افزایش کمی وکیفی تولید محصولات کشاورزی (زراعی، باغی، دامی، جنگل، مرتع و آبزیان و … )، تحقق کشاورزی پایدار ، حفظ محیط زیست ، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقاء توان اقتصادی اعضاء آن می باشد.

– موضوع و حدود عملیات

۱- استفاده بهینه از عوامل تولید و اجرای برنامه قانون تعاونی نمودن تولید

۲- یکپارچه سازی اراضی خرد و پراکنده اعضا با حفظ مالکیت فردی آنها و رعایت الگوی کشت در قالب نظام یکجا کشتی

۳- انجام کلیه عملیات مربوط به بهبود و توسعه و تولید محصولات کشاورزی

۴- استقرار مدیریت مشارکتی آب به منظور تامین ، توزیع ، نگهداری ، حفاظت، مدیریت و بهره برداری از تاسیسات آب و آبیاری از طریق:

الف)ایجاد واحد مدیریت آب بران در شرکت

ب) تشکیل گروه های آب بران

ج)برنامه ریزی و هماهنگی در جهت بهره برداری مناسب از منابع آبی با بهره گیری از روش های نوین آبیاری ، نظارت بر تقسیم ، توزیع آب و بهره برداری و نگهداری و ایجاد تاسیسات جدید

د)هماهنگی در زمینه استفاده از امکانات بلاعوض یا تسهیلات کم بهره دولت در جهت بازسازی و نوسازی شبکه و ارتقا بهره وری از منابع آبی

هـ)توانمندسازی اعضا و گروه های آب بران در جهت بهره برداری مناسب از آب

و)انعقاد قرارداد همکاری با شرکت آب منطقه ای

ز)اجرای دقیق آئین نامه ها و دستورالعمل های فنی

۵-تجهیز و نوسازی اراضی از طریق اجرای عملیاتی مانند :

الف ) مرمت و اصلاح شبکه های سنتی آبیاری و زهکشی

ب ) توسعه و احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی

ج) ترویج و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

د) تسطیح و قطعه بندی فنی اراضی کشاورزی

ه) بهسازی و احداث جاده های دسترسی و بین مزارع

و ) ترویج ، توسعه و اجرای سایر عملیاتی که منجر به تجهیز و نوسازی اراضی گردد.

ز ) حفر ، تجهیز و برقی کردن چاه های کشاورزی برابر قوانین و با همکاری سازمان های ذیریط .

۶- انجام کلیه فعالیت های اقتصادی ، تولیدی ، توزیعی ، بازرگانی داخلی و خارجی در چارچوب اهداف شرکت با در نظر داشتن قوانین جاری و مرتبط.

۷- ارائه کلیه خدمات مشاوره فنی و مهندسی ، آموزشی و ترویجی و آشنا ساختن اعضا با شیوه های نوین کشاورزی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی ، بازدید های دسته جمعی و احداث مزارع الگویی ، تحقیقی و ترویجی از طریق عقد قرارداد با مراجع ذیربط .

۸- توسعه و تامین ماشین آلات و ادوات کشاورزی و ارائه خدمات پس از فروش از طریق راه اندازی واحدهای مکانیزاسیون و تعمیرگاه های سیار و ثابت .

۹- احیاء اراضی بایر ، موات ، مسلوب المنفعه دولتی ، خصوصی و منابع ملی در حوزه عمل شرکت و اراضی همجوار پس از اخذ مجوز های قانونی براساس قوانین موجود .

۱۰- مدیریت و بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی کشاورزی .

۱۱- بهره برداری از وسایل کشاورزی ، آبیاری و مستحدثات ، اعیانی ، مزارع ، باغات ، کارخانجات ، سهام کارخانجات و سایر امکانات دولتی قابل واگذاری برابر قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه عمل شرکت .

۱۲- حفظ و احیاء و توسعه و بهره برداری از جنگل ها ، مراتع و منابع طبیعی از طریق فعالیت های فنی و قانونی در حوزه عمل شرکت .

۱۳- انجام فعالیت ها و ایجاد مجتمع های مرتبط با کشاورزی از قبیل گلخانه، دامپروری ، پرورش طیور ، زنبورداری ، نوغانداری و آبزی پروری و خدمات مرتبط با این فعالیت ها .

۱۴- ایجاد صنایع و امکانات لازم جهت جمع آوری ، نگهداری ، تبدیل ، طبقه بندی ، بسته بندی ، حمل و نقل ، خرید ، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی اعضا و توسعه فعالیت های جنبی .

۱۵- جلب مشارکت خانواده اعضا شرکت بویژه زنان برای ایجاد فرصت های شغلی .

۱۶- خرید و تهیه مواد و وسایل مورد احتیاج حرفه ای اعضا .

۱۷- عضویت شرکت در اتحادیه های تعاونی های تولید و سرمایه گذاری در شرکت های اقتصادی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و استفاده از صندوق های اعتباری دارای مجوز قانونی به صورت مشارکت و یا خرید سهام و ایجاد صندوق قرض الحسنه با تصویب مجمع عمومی عادی.

تبصره – در صورت عدم تشکیل اتحادیه شهرستانی شرکت صرفاً میتواند در اتحادیه استانی عضو شود .

۱۸- تامین منابع مالی و اعتباری مورد نیاز شرکت و اعضاء از طریق اعتبارات دولتی و سیستم بانکی ، استقراض ، قرض الحسنه و استفاده از سایر عقود .

تبصره ۱) ترتیب معاملات با غیر اعضاء بر اساس آیین نامه معاملاتی است که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد .

تبصره ۲) قبول هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی .

۱۹- تهیه ، تامین ، تولید و توزیع کلیه نهاده های کشاورزی ( کود ، سم ، بذر ، نهال ، سوخت ، ماشین آلات ، ابزار کشاوری ، خوراک دام و طیور و …. ) .

۲۰- گسترش انواع بیمه ها از قبیل محصولات کشاورزی ، اجتماعی ، روستائیان و عشایر ، بازرگانی از طریق مراجع ذیصلاح با ایجاد کارگزاری بیمه ها و غیره .

۲۱- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی .

۲۲- عضویت در تشکل های صنفی کشاورزی .

۲۳- شرکت می تواند نمایندگی شرکت ها ، اتحادیه های تعاونی ، بانکها ، صندوق های مالی و اعتباری، سازمانها ، مؤسسات را برای عملیات خدماتی که مورد نیاز آنها با شرکت تعاونی باشد بپذیرد و یا برای انجام مقاصد شرکت نمایندگی بدهد .

۲۴- ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز آب و خاک از طریق ایجاد آزمایشگاه آب و خاک .

۲۵- ایجاد کلنیک های گیاه پزشکی و دامپزشکی .

۲۶- ارائه خدمات مدیریت کنترل آفات و بیماری های گیاهی و دامی .

۲۷- تولید و فرآوری و بسته بندی و توزیع نهال و بذر اصلاح شده .

۲۸- انجام عملیات پیمانکاری در حوزه های روستایی و کشاورزی از طریق اخذ مجوز های لازم .

۲۹- انجام هرگونه عملیات و خدماتی که در جهت منافع و مصالح شرکت و توسعه روستا یا روستاهای حوزه عمل شرکت باشد.

۳۰- در صورت بروز اختلاف بین شرکت و شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دیگر و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضاء، اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران مرجع صالح برای رسیدگی و داوری می باشد .

فصل سوم : شرایط تشکیل و عضویت

ماده ۶- الف- شرایط تشکیل

۱- تقاضای عضویت حداقل ۹۰ درصد بهره برداران کشاورزی حوزه عمل در یک یا چند روستای همجوار

۲- داشتن شرایط حد فنی – اقتصادی بر اساس آئین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۱۳۸۵

ب- عضویت در شرکت براساس شرایط ذیل می باشد.

۱- عضویت در شرکت برای کلیه افراد صاحب نسق و مالکین اراضی کشاورزی آزاد است. مشروط بر این که ملتزم به اهداف شرکت تعاونی و اجرای برنامه قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی باشند و اراضی و یا واحد تولیدی آنها در حوزه عمل شرکت واقع شده باشد.

۲- تسلیم درخواست عضویت و قبول مفاد این اساسنامه

۳- پرداخت حق عضویت که به تشخیص مجمع عمومی براساس میزان مالکیت ( استفاده ) آب یا زمین و یا ظرفیت واحد تولیدی محاسبه و به صورت نقدی و تعهدی قابل پرداخت است .

تبصره – اعضاء شرکت می بایست متقاضی و داوطلب انجام عملیات تجمیع تجهیز و یکپارچه سازی اراضی و یکجا کشتی با اعمال مدیریت متمرکز باشند.

تبصره – هیأت موسس موظف به مراعات شرایط این ماده می باشد و بعد از تشکیل شرکت، هیئت مدیره در مورد متقاضیان جدید عضویت در شرکت به تشخیص خود تقاضای عضویت کسانی را که واجد شرایط مذکور نیستند رد خواهد کرد .

ماده ۷- خروج از عضویت در هر موقع اختیاری است .

ماده ۸- در صورت تحقق یکی از موارد زیر، عضو شرکت بر اساس صورت جلسه هیئت مدیره اخراج می گردد و مراتب به نحو مقتضی به اطلاع عضو اخراج شده خواهد رسید.

الف – از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شرکت .

ب – مبادرت به اعمالی که موجب زیان مادی و یا معنوی شرکت با تشخیص تعاونی روستایی محل گردد.

ج – مبادرت به رقابت با موضوع فعالیت شرکت .

د – عدم رعایت مقررات اساسنامه و عدم ایفای تعهدات قانونی .

ماد ه ۹ – کسی که تقاضای عضویت او از طرف هیئت مدیره رد شده باشد حق دارد اعتراض خود را به یکی از بازرسان شرکت و در غیاب بازرسان به سازمان تعاون روستایی شهرستان تسلیم کند و هر یک از مقامات مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود موضوع را مطرح کند و معترض می تواند بدون حق رأی در مجمع مذکور شرکت نماید و رأی مجمع مذکور در این باره قطعی است

ماده ۱۰- هرگاه رابطه عضوی به علت استعفاء ، ترک عضویت ، اخراج و یا فوت با شرکت قطع شود، بهای سهم یا سهام او پس از تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان (مربوط به سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت را از دست داده است) در مجمع عمومی حداکثر ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد.

چنانچه شرکت زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر ار رقم ذخیره قانونی قابل تقسیم باشد معادل ارزش اسمی سهام، باز پرداخت می شود و در صورتی که در حساب های شرکت مبالغی به عنوان زیان ، بدون داشتن ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم وجود داشته باشد و یا ارقام زیان از مبلغ ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم زیادتر باشد در صورت اول به میزان مبلغی از زیان که به تناسب کل سرمایه به سهم مربوط تعلق می گیرد و در صورت دوم، به نسبت مابه التفاوت ارقام مذکور به کل سرمایه از ارزش اسمی سهام کسر و بقیه به عضو یا وارث قانونی او پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- درصورت فوت عضو ، ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود تا سقف حداقل یک سوم را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام کنند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند ، وفق مقررات این اساسنامه ، مطالبات عضو متوفی اعم از مبلغ سهام یا مطالبات دیگر به ورثه او پرداخت می گردد و چنانچه عضو متوفی بدهکاری به شرکت داشته باشد مطالبات و بدهی وی تهاتر خواهد شد .

تبصره ۲- اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد ، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز با توافق سایر وراث ، عضو تعاونی شناخته می شوند.

تبصره ۳- هیأت مدیره موظف است فهرست سهام و مطالبات اعضایی را که تقاضای ، بازپرداخت آن شده به اولین مجمع عمومی عادی سالانه که برای رسیدگی به ترازنامه سال مالی قبل ، تشکیل می شود گزارش نماید.

تبصره ۴- در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ قطع رابطه عضویت ترازنامه و حساب سود و زیان آن سال ، به تصویب مجمع عمومی نرسد هیأت مدیره از روی تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت که به مسئولیت خود تنظیم می نماید ، نسبت به بازپرداخت ارزش اسمی سهام مزبور اقدام خواهد کرد.

تبصره ۵- بهای سهام و مطالبات کسانی که به شرکت بدهکارند، پس از کسر بدهی آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۱- هرگاه شرکت به موسسات و شرکت های دولتی و بانک ها بدهکار باشد ، چنانچه سرمایه شرکت نسبت به زمان ایجاد بدهی کاهش یابد، شرکت باید بلافاصله میزان تقلیل را به دستگاه های مزبور اطلاع دهد.

تبصره – مطالبات شرکت از اعضاء جزو مطالبات ممتازه است .

ماده ۱۲- شرکت مخیر است طلب خود را از عضو پس از اخطار کتبی و عدم وصول از هر یک از مطالبات وی از شرکت ( از محل مازاد برگشتی ، سهام ، سود و سایر مطالبات عضو از شرکت ) برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور تکافوی مطالبات شرکت را نکند برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار خواهد نمود.

فصل چهارم :سرمایه

ماده ۱۳- سرمایه اولیه شرکت شامل :

۱- حداقل سرمایه نقدی اولیه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ریال است که …………. سهم ………….. ریالی تقسیم شده که حداقل ۵۰ درصد مبلغ ……………. ریال نقداً و مابقی مبلغ …………….. ریال حداکثر به مدت یکسال به صندوق شرکت پرداخت نمایند در تعهد صاحبان سهام می باشد.

۲- سرمایه غیر نقدی شامل ،حق بهره برداری از آب و زمین به ارزش قیمت روز کارشناسی در هر تعاونی که توسط گروه ارزیاب مرکب از ۳ نفر با انتخاب اعضاء صورت می گیرد.

تبصره – مالکیت سهام وقتی محقق است که در دفاتر شرکت بنام صاحب سهم ثبت و رسید یا تصدیقی مبنی بر تعداد و مبلغ سهام به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت صادر و در دست صاحب سهم باشد .

ماده ۱۴- سهام شرکت با نام و غیر قابل تقسیم است و اعضای شرکت می توانند با تصویب هیئت مدیره سهام خود را به سایر اعضاء یا افراد واجد شرایط عضویت با رعایت ماده ۶ اساسنامه( به شرط محرز شدن انتقال قانونی تمام و یا بخشی از مالکیت یا ظرفیت واحد تولیدی خود ) متقاضی عضویت منتقل کنند در این صورت نقل و انتقال در دفتر شرکت ، ثبت می شود.

ماده ۱۵- هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک هفتم مجموع سرمایه شرکت را داشته باشد.

ماده ۱۶- سرمایه شرکت متغیر و نامحدود است، و می توان با فروش سهام به اعضای یا قبول اعضای جدید سرمایه را افزایش و یا با بازپرداخت بهای سهام به اعضاء، سرمایه شرکت را کاهش داد .

ماده ۱۷ – ثبت تغییرات سرمایه شرکت در اداره ثبت در هر موقع از سال با تصویب هیئت مدیره شرکت و تائید سازمان تعاون روستایی بلامانع است .

ماده ۱۸ – کسی که از عضویت شرکت استعفا کرده و سهام به او بازپرداخت شده است، در صورت تقاضای مجدد عضویت، قبول عضویت او علاوه بر شرایط مقرر در این اساسنامه مشروط به خرید لااقل تعداد سهامی است که قبلاً در شرکت داشته است . مگر اینکه وسعت خدمات شرکت و یا میزان فعالیتهای عضو تقلیل یافته و یا هیئت مدیره شرکت بنا به مقتضیات و شرایط و دلایل موجه، تعداد سهام کمتری را تعیین نماید .

ماده ۱۹- سود سالانه شرکت معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی ، از درآمد ویژه پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم تکافو و یا در جریان نبودن اوراق قرضه مذکور سود سالانه سهام ، معادل سود سپرده بلند مدت بانکها پرداخت خواهد شد، و چنانچه درآمد ویژه تکافوی پرداخت سود سهام به اعضاء را ننماید، براساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی سود سهام تعیین و پرداخت خواهد گردید .

ماده ۲۰- در آئین نامه های شرکت ، انواع خدمات ، معاملات ، عملیات اعتباری شرکت با هر یک از اعضاء متناسب با میزان سهام یا فعالیت های کشاورزی عضو معین می شود.

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star