بخشنامه ها

_ طبق بخشنامه ۱۸۹۷۵۱/۹۰ ۹۱/۱۰/۱۹  مدیران و بازرسان شرکتهای دولتی و تعاونی ، هیات نظار شرکت های با مسئولیت محدود  مدیران تصفیه شرکتهای

منحله ، افرادی که به موجب سمت اداری و به عنوان نماینده بخش غیرخصوصی به عضویت هیات مدیره و یا مدیریت عامل شرکتها می گردند و هم چنین

سهامداران خارجی نیازی به اخذ سو پیشینه کیفری نمی باشد.

 

_ طبق بخشنامه ۱۳۱۱۲۰/۹۱ مورخ ۱۳/۷/۹۱ برای ثبت شرکت های دانش بنیان می بایست از وزارت علو مجوز گرفت.

_ طبق بخشنامه ۱۹۱۵۳۶/۹۱  مورخ ۲/۱۰/۹۱ برای تاسیس موسسه حقوقی نیازی به داشتن پروانه وکالت نمیباشد.

_ طبق بخشنامه ۲۰۴۹۴۷/۹۱ مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ جهت تبدیل سهام به یکدیگر رعایت اصول ذیل ضروری میباشد.

۱-    تصویب  مجمع عمومی فوق العاده  مبنی بر تبدیل سهام

۲-    جهت تبدیل سهام بی نام به بانام رعایت دقیق ماده ۴۴ لایحه اصلاحی  قانون تجارت (سه نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیر النتشار به فاصله ۵ روز و مهلت حداقل ۶ ماهه با رعایت سایر  قانون)

۳-    جهت تبدیل سهام با نام به سهام  بی نام  رعایت دقیق ماده ۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت  ( یک نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیر الانتشار شرکت ومهلت حداقل ۲ ماهه با رعایت قانون )

رعایت موارد فوق برای تمامی صورتجلسات از جمله (صورتجلسات  با حضور  صد در صد ) شرکت های سهامی نیز الزامی می باشد .

_ طبق بخشنامه ۲۲۱۹۷۳/۹۱ مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ ثبت موضوع   ” انتشار نشریه  یا سایر فعالیت های مطبوعاتی ” نیاز به اخذ مجوز از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد و درج عبارت پس از اخذ مجوز های لازم در انتهای آن در اساسنامه کفایت می نماید.

_ طبق بخشنامه ۱۳۳۲۶۵/۹۲ مورخ : ۴/۸/۹۲ فقط تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام تضامنی به شرکت سهامی و سهامی عام به انواع مختلف امکان پذیر می باشد.

_ طبق بخشنامه ۱۶۱۱۳۰۹/۹۲ مورخ : ۱۹/۹/۹۲ جهت ثبت و تغییرات شرکت ها و مؤسسات  پولی و بانکی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.

_ طبق بخشنامه ۱۸۳۱۳۷/۹۲ مورخ : ۲۵/۱۰/۹۲ تمامی نام های رزرو شده که در مدت ۹۰ روز منجر به ثبت شرکت یا مؤسسه و اخذ شناسه ملی نشده باشد حذف و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

_ طبق بخشنامه شماره ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ : ۲۹/۴/۹۲ جهت نقل و انتقال سهام با نام و بی نام اخذ گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال اجباری می باشد.

_ طبق بخشنامه  ۱۷۹۲۷/۹۲ مورخ : ۷/۲/۹۲ ثبت مؤسسات مترجمی اسناد ارائه پروانه مترجمی امکان پذیر می باشد و کلیه مراجع ثبتی از ثبت مؤسسات مترجمی و یا دارالترجمه بدون داشتن پروانه مترجمی خودداری می نمایند.

_ طبق بخشنامه ۲۰۰۵۰/۹۳ مورخ : ۱۴/۲/۹۳ اعضای هیئت مدیره نمی توانند وظایفی را که به آنها تفویض شده به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگر تفویض نمایند و سمت مدیران مباشرتی بوده و صورتجلسات هیأت مدیره با امضاء وکالتی قابل پذیرش و ثبت نزد مراجع ثبتی نمی باشد.

_ طبق بخشنامه ۳۲۱۰۳/۹۳ مورخ : ۳/۳/۹۳ چنانچه روزنامه کثیرالانتشار شرکت ها به دلایل مختلف از قبیل توقیف روزنامه،تعطیلی،لغو امتیاز و یا عدم چاپ به دلیل استنکاف کتبی روزنامه منتشر نمی گردد،دعوت از سهامداران در هریک از روزنامه های کثیرالانتشار که درج آگهی در آنها پذیرفته می شود،متنشر گردد بلامانع بوده و مستندات عدم انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتخب را به همراه تأییدیه لازم هیأت مدیره را باید ارائه نماید.

_ طبق بخشنامه ۶۱۵۸۳/۹۳ مورخ : ۱۸/۴/۹۳ راجع به نحوه رفع محدودیت های بدهکاران مالیاتی در شرکت ها و مؤسسات دارای بدهی مالیاتی هرگونه اقدام مبنی بر اعمال و یا رفع محدودیت فقط از طریق سازمان امورمالیاتی کشور صورت می پذیرد.

طبق بخشنامه ۵۳۸۷۵/۹۳ مورخ : ۸/۴/۹۳ بعد از صدور حکم قطعی توسط دادگاه نام شخص حقوقی ابطال می گردد و خواهان نسبت به پرداخت هزینه های قانونی ثبت نام و هزینه های آگهی رسمی مربوطه ابطال اقدام نماید،پس یک نسخه از آگهی رسمی صادره را به همراه با مستند رأی دادگاه به اداره تعیین نام تحویل می گردد،اداره ثبت شرکت ها اقدام به انعکاس ابطال نام در پایگاه اطلاعاتی و پورتال شناسه ملی اشخاص حقوقی می نماید،همچنین شخص حقوقی محکوم علیه قبل از هرگونه اقدام ثبتی باید نسبت به انتخاب نام جدید اقدام نماید.

 _ طبق بخشنامه شماره ۹۳/۲۲۴۶۴۴ مورخ : ۹۳/۴/۲۵ برای تاسیس و کلیه امور ثبتی تعاونی اعتبار فعال و مجاز نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی میباشد  به استثنا انحلال انحلال شرکت ها که قبلا بدون مجوز ثبت شده و غیر فعال می باشند که بدون مجوز میشود نسبت به انحلال آن ها اقدام کرد.

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star