مفاهیم حقوقی مالکیت معنوی و ثبت برند

تعریف حقوق مالکیت معنوی از نظر سازمان جهانی مالکیت معنوی :

حقوق ناشی از خلاقیت ها و آفرینش های فکری در زمینه های ، علمی ، صنعتی ، ادبی ، و هنری است . ۱- مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع ، طرح های صنعتی ، علایم تجاری و علایم جغرافیایی می شود. ۲ – حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) که به حمایت از حقوق مولقان و منصفان وهنرمندان می پردازد . ولی در ایران بدلیل عدم الحاق به کنواسیون های برن و رم در زمینه کپی رایت حمایت کافی از این حقوق بعمل نمی آید.

عوارض عدم حمایت از حقوق مالکیت معنوی:

۱٫ محروم شدن جامعه از نتیجه ابتکار و نوآوری ۲٫ از بین رفتن روحیه جسارت در ابتکار و نوآوری در نخبگان جامعه ۳٫ عدم پایه ریزی یک صنعت پیشرفته و دارای مبنای مستحکم ۴٫ جلوگیری از رشد و توسعه واحد های تجاری و اقتصادی ۵٫ کاهش سطح کیفیت زندگی مردم ۶٫ کاهش میزان تمایل کشورهای دیگر به سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی

ثبت برند

انواع برند های تجارتی :

۱- برند جمعی :

علایمی هستند که به یک جماعت قانونی تعلق دارند و دسته و گروه خاصی را که به تولید آن کالا یا خدمت می پردازند معرفی می کنند مثل : اتحادیه زعفرانکاران قاینات – اتحادیه چایکاران شمال

۲- علایم (برند) تأیید شده یا تضمینی :

علایمی هستند که ممکن است توسط هر کس که بتواند کالا وخدمات خود را با استاندارد تعیین شده تطبیق دهد،مورد استفاده قرار می گیرند .مانند iso9000 که حداقل استاندار کیفی را نشان می دهد ، یا علامت استاندار ایران نکته : مالک این نوع علامت به دلیل ضرورت بی طرفی خودش حق استفاده از آن را ندارد.

۳- علایم (برند) مشهور :

علامتی که در یک کشور مشهور شده است (چه به ثبت رسیده باشد و چه به ثبت نرسیده باشد)

علائم جغرافیایی :

نشانه جغرافیایی ، نشان های است که مبدأ کالایی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد ، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیای آن باشد . مثلاً زعفران قاین – چای لاهیجان – خرمای مضافتی بم

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star