اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

By |2018-09-13T07:43:58+00:00آگوست 22nd, 2015|اساسنامه های تیپ سازمانی|

شماره۱۶۶۵۲۰/ت۴۷۱۶۴هـ ۴/۸/۱۳۹۱وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۳۰۵۳۸/۱ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ [...]