در این مقاله از وب سایت ثبت فردا ما در ارتباط با اهمیت انتخاب اسم در ثبت شرکت ها صحبت می کنیم. شرکت ها هر کدام شرایط خاص خود را دارند. از این رو انتخاب اسم می تواند شرایط آن ها را بهتر پیش ببرد.

شرکت ها و جذب سرمایه و اهمیت انتخاب اسم در ثبت شرکت ها

امروزه دست اندر کاران تجارت برای اینکه قدرت مالی بیشتری در اختیار داشته باشند اقدام به جذب شریک و سرمایه گذار می کنند. این جذب سرمایه به چندین صورت امکان پذیر است که برخی از این راه ها عبارتند از:

 • جذب شریک به شکل سنتی: بدین معنی که برای شرکت و یا مرکز تجاری خود با شخص یا اشخاصی به توافق رسیده که مقداری از سرمایه را بدین صورت کسب کند. این نوع شراکت نامه طبق توافق طرفین صورت می گیرد.
 • یکی دیگر از راه های جذب سرمایه از طریق تاسیس شرکت های سهامی می باشد. این شرکت ها نیز شرایط خاص خود را داند.

شرکت های سهامی و انواع آن

اگر بخواهیم در مورد شرکتهای سهامی توضیح دهیم باید بگوئیم که این شرکت ها فارغ از نوع کار و یا خدمات دو نوع هستند. شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص. هر کدام خصو صیات خاص خود را دارند.

 • شرکت های سهامی عام که مقداری از سرمایه شرکت را از طریق جذب سرمایه گذاری عمومی یا فروش سهام تهیه می کنند.
 • شرکت های سهامی خاص که سرمایه گذاری در آن به صورت عمومی نبوده و توسط مؤسسین شرکت سرمایه اولیه تأمین می گردد.

لازم به ذکر است هر کدام از این دو نوع شرکت از مرحله ثبت تا فعالیت قوانین خاض خود را دارند. تبعیت از آن جزئی از اصول اولیه این شرکت ها می باشد. برای شروع فعالیت هر کدام از این شرکت ها بایستی مراحل قانونی و اولیه طی شود که یکی از این مراحل انتخاب اسم شرکت و اهمیت آن در ثبت شرکت می باشد. در ادامه در ارتباط با اهمیت انتخاب اسم در ثبت شرکت ها و قوانین آن ها صحبت می کنیم.

قوانین ثبت شرکت ها و اهمیت انتخاب اسم در ثبت شرکت ها

ثبت شرکتها دارای قوانین خاص خود هستند که عبارتند از:

 • در اولین گام بایستی نوع شرکت مشخص شود. باید تعیین کنید که اهداف و شرایط شما با کدام نوع از شرکت ها سازگار می باشد.
 • شرکاء و سهامداران خود را به همراه میزان سرمایه گذاری هر شخص معین کنید.
 • میزان و نوع سرمایه شرکت را مشخص کنید.
 • مشخص شدن نوع فعالیت شرکت
 • انتخاب نام شرکت
 • سمت اعضای هیئت مدیره مشخص شود
 • کلیه مدارک را آماده و به امضاء برسانید.
 • هزینه آگهی تاسیس در روزنامه رسمی را پرداخت نمایید
 • بعداز تکمیل مدارک آن ها را به اداره ثبت پست نمائید.

قوانین ثبت شرکت ها و اهمیت انتخاب اسم در ثبت شرکت ها

تعیین نام و اهمیت انتخاب اسم در ثبت شرکت ها

همانگونه که والدین برای فرزندان خود نامی تعبیین می کنند و در این امر حساسیت خاصی به خرج می دهند مؤسسین یک شرکت نیز باید در انتخاب نام شرکت بسیار فکر شده عمل نمایند. مشاهده شده که برخی از شرکت ها عجولانه اقدام به نامگذاری شرکت می کنند. در ادامه راه به مشکل برخورد خواهند کرد و باید یادآوری شود که در این مورد محدودیت هایی وجود دارد. برخی از افراد بر این باورند که با افزودن پیشوند یا پسوند به نام شرکت نام جدیدی برای شرکت خود انتخاب کرده اند. به عنوان مثال به نام شرکت واژه گستر، نوین و یا تک اضافه می کنند. اهمیت انتخاب اسم در ثبت شرکت ها اینجا مشخص می شود که قانون تجارت این امر را منع کرده و منتفی می داند.

بایستی یادآوری کنیم که طبق قانون تجارت نام شرکت باید حداقل دارای سه واژه خاص باشد که عین یا مشابه آن قبلا ثبت نشده باشد. البته این قانون قبلا وجود نداشت و نام شرکت ها حتی به صورت تک واژه ای بود. اما با ازدیاد تعداد شرکت ها سه واژه ای بودن نام آن ها جزو قوانین و ملزومات شد. در صورتی که نام انتخابی برای شرکت پس از کارشناسی مورد تایید قرارنگرفت می توانید در صورت عدم تمایل به تغییر نام و یا اطمینان ازعدم وجود تشابه در آن به نتیجه درخواست اعتراض کنید. در این حالت نام پیشنهادی مجددا مورد کارشناسی قرار می گیرد.

نکته آخر برای انتخاب نام شرکت دقت نموده و از نامی استفاده کنید که اهداف شرکت را در سه کلمه بتوانید پیاده کنید. در این کار می توانید از کارشناسان این امر کمک بگیرید. اهمیت انتخاب اسم در ثبت شرکت ها نیاز به تخصص را نشان می دهد.