ثبت شرکت تعاونی است که به گروهی از افراد اجازه می دهد مواد اولیه، محصولات یا خدمات را به صورت عمده خریداری کنند. سپس تعاونی این محصولات یا خدمات را به مردم می فروشد. کلیه سودها (مازاد) بین اعضای شرکت تعاونی تقسیم می شود. به عنوان مثال، شکل گیری تعاونی از ۲۰ عضو، ۱۰۰۰ لیتر شیر را از مزرعه مجاور خریداری می کند و آن را در ظروف ۱ لیتری به اعضای خود و همچنین مردم می فروشد. بگویید شرکت تعاونی پس از هزینه ۲۰۰۰۰ سود تولید کرده است ، به این معنی است که هر یک از اعضا سود ۱۰۰۰ را کسب کرده است.

جلسه تشکیل دهید

برای فهمیدن اینکه آیا علاقه کافی به پروژه پیشنهادی وجود دارد (برای شکل گیری تعاونی با مشارکت) پیشنهاد می شود از دوستان و افراد دیگری بپرسیدعلاقه مند به یک جلسه و بحث در مورد تعاونی باشند.اگر افراد کافی علاقه مند هستند ، باید در مورد موارد زیر بحث کنید:

 •         دقیقاً همان کاری که می خواهید تعاونی انجام دهد.
 •         چگونه می خواهید تجهیزات ، سهام و غیره را بدست آورید تا تعاونی را بدست آورید.
 •         چگونه می خواهید پول مورد نیاز را بدست آورید و هر نفر چقدر
 •         برای شروع تعاونی باید هزینه پرداخت کند.
 •         مکانی که در آن تعاونی مستقر خواهد شد.برای بحث در مورد همه مسائل و اطمینان از این موضوع ممکن است جلسات بیشتری لازم باشدهنوز به اندازه کافی افراد علاقه مند وجود دارد.

یک کمیته راهبری انتخاب کنید

 • یک رئیس و یک منشی انتخاب کنید.
 • کمیته راهبری کلیه جلسات دیگری را که ممکن است لازم باشد برگزار خواهد کرد.
 • کمیته راهبری مسئول پروژه خواهد بود.
 • کمیته راهبری اطمینان می دهد که شکل گیری تعاونی به خوبی کار می کند که جلسه تشکیل، تشکیل شده است.

 

با شرکت و دفتر ثبت مالکیت معنوی تماس بگیرید

تماس با دفتر ثبت مالکیت معنوی توسط اعضا.

 •         بازدید از دفاتر ثبت مالکیت معنوی.
 •         ارسال نامه آدرس پستی: ثبت احوال تعاونی ها ، واحد تعاونی ها ، اداره پست اصلی
 •         تلفن دفتر ثبت مالکیت معنوی، در شماره تلفن مرکز ارتباط با مشتری
 •         بازدید از وب سایت .هنگام مراجعه به دفاتر ، یا ارسال نامه یا تلفن ،

توضیح دهید که می خواهید یک شکل گیری تعاونی را ثبت کنید. یک مقام واحد تعاون فرم های لازم درخواست و یک قانون اساسی را به شما ارائه می دهد و به سوالات شما پاسخ می دهد. قانون اساسی مجموعه قوانینی است که حقوق و مسئولیت های اعضا و هیئت مدیره و همچنین مشاغل تعاونی را مشخص می کند.مقام رسمی به شما می گوید هزینه درخواست فعلی چقدر است و چگونه باید پرداخت شود.این مقام اطلاعات زیر را درخواست خواهد کرد:

 •         تعاونی چه شغلی (محصولات و خدمات) انجام خواهد داد.
 •         تعداد افرادی که می خواهند تعاونی را تشکیل دهند (برای تشکیل تعاونی اولیه حداقل ۵ نفر لازم است).

اهداف شکل گیری تعاونی را شرح دهید

اکنون کمیته راهبری باید مقاله ای تهیه کند که اهداف شکل گیری تعاونی و نوع فعالیتی را که قصد دارد انجام دهد، شرح دهد. به خاطر تجارت خوب، کمیته راهبری باید یک طرح تجاری تهیه کند. به خاطر داشته باشید که تعاونی یک تجارت است و بنابراین باید پایدار باشد. در طرح تجاری باید مشخص شود که تعاونی چگونه اهداف خود را با وسایل موجود برآورده می کند و همچنین باید حداقل شامل اطلاعات زیر باشد:

 •         حجم مشاغلی که تعاونی انتظار دارد انجام شود.
 •         چه سرمایه ای برای خرید دارایی های مورد نیاز برای مدیریت تجارت مورد نیاز است.
 •         آیا افراد باتجربه (کارمندان) برای مدیریت مشاغل با حجم مورد انتظار در دسترس هستند.
 •         اطلاعات داده شده باید افرادی را که قصد پیوستن به این تعاونی را دارند متقاعد کند که این یک کار اقتصادی و پایدار است.از فرم درخواست عضویت کپی کنید.

جلسه موسس برای شکل گیری تعاونی برگزار کنید

 •         کمیته راهبری باید جلسه موسس برگزار کند.
 •         یک رئیس و دبیر برای جلسه موسس انتخاب کنید.
 •         رئیس باید دلیل برگزاری جلسه را بیان کند و باید مقاله تهیه شده توسط کمیته راهبری را که اهداف شکل گیری تعاونی و مشاغل تعاونی و همچنین چگونگی دستیابی به این اهداف و اهداف را مشخص می کند، بخواند.
 •         کمیته راهبری باید به تمام سوالات مربوط به تعاونی پاسخ دهد.
 •         رئیس باید از افراد حاضر برای پیوستن به تعاونی دعوت کند. به علاقمندان باید فرم تقاضا برای تکمیل عضویت داده شود.
 •         متقاضیان اکنون باید هیئت مدیره (کمیته مدیریت) شرکت تعاونی را انتخاب کنند.
 •         این تعاونی اکنون به طور قانونی تشکیل شده است، اما هنوز ثبت نشده است. اکنون باید توسط ثبت شرکت تعاونی، دفتر ثبت مالکیت معنوی ثبت شود.

اولین جلسه هیئت مدیره

 •         پس از برگزاری جلسه، باید جلسه ای از اعضای انتخاب شده به عنوان مدیر جهت انتخاب رئیس و نایب رئیس تشکیل شود.
 •         در این جلسه همچنین باید شخصی را منصوب کند که مسئولیت ارسال درخواست ثبت شرکت تعاونی به ثبت را داشته باشد.

روند ثبت نام جهت شکل گیری تعاونی

اگر تمام فرم ها و قانون اساسی به درستی تکمیل شود، به طور متوسط ​​۲ تا ۴ هفته طول می کشد تا مراحل ثبت نام تکمیل شود.هنگامی که شکلگ یری تعاونی انجام میشود، دبیر گواهی ثبت نام و قانون اساسی ثبت شده را از طریق پست دریافت می کند.این تعاونی اکنون می تواند شروع به کار کند.