تعریف شرکت با مسئولیت محدود : 

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بعد از ثبت شرکت بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تامیزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م۴۹ ق ت) در اسم شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود”قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت(م ۴۹ ق ت ).

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از : 

_ دو برگ تقاضانامه _ دو برگ شرکت نامه  _ دو جلد اساسنامه   _فتوکپی شناسنامه برابر اصل شرکاء _ کارت ملی برابر اصل شرکاء _ صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره _ گواهی عدم سوءپیشینه هیت مدیره و مدیرعامل

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱-مشاوره با موسسه فردا ۲-انعقاد قرارداد ۳-تهیه مدارک لازم ۴-امظاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز ۵-طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها (حداکثر زمان مورد نیاز ۲۰ الی ۴۰ روز ) ۶- آماده سازی مدارک و تحویل به مشتری

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star