چگونگی ابطال کارت بازرگانی : کارت بازرگانی یکی از انواع مجوزهایی است که تجار و بازرگانان برای تجارت در سطح بین الملل، صادرات و واردات دریافت می کنند. اخذ این کارت منوط به داشتن شرایط اخذ آن می باشد، یعنی اگر متقاضی شرایطی که از سوی قانون ذکر شده است را داشته باشد، می تواند به مرجع مورد نظر تقاضای صدور بدهد.

اما موفقیت برای اخذ کارت بازرگانی به معنای عدم ابطال آن نیست، زیرا تضمینی برای حفظ شرایط ذکر شده از سوی متقاضی وجود ندارد. هم چنین در مواردی ممکن است پیش از انقضای مجوز، به دلایلی مانند تغییر شغل و … شخص نیازی به استفاده از کارت نداشته باشد. در چنین شرایطی مرجع صادرکننده با تشخیص خود یا به درخواست دارنده، اقدام به ابطال مجوز کارت می کند.

منظور از ابطال کارت بازرگانی چیست؟

وقتی برای اخذ کارت بازرگانی یا هر مجوز دیگری اقدام می کنید، بهتر است در کنار شرایط اخذ آن، شرایط ابطال را هم مطالعه کنید. منظور این است که بعد از دریافت کارت هم تنها زمانی می توانید از آن استفاده کنید که شرایط قانونی را مد نظر داشته باشید. در غیر این صورت مجبور به ابطال مجوز هستید.

ابطال کارت بازرگانی چگونه است؟

به طور با دو روش امکان پذیر است:

اختیاری؛ آن در صورتی‌که صاحب کارت بازرگانی، پیش از اتمام تاریخ انقضاء، تمایلی به استفاده از آن نداشته باشد، می‌تواند تقاضای باطل نمودن کارت را بدهد.

اجباری؛ از طرف وزارت بازرگانی خواهد بودکه به صلاح دید خود و طبق قانونی، اقدام به ابطال کارت بازرگانی می‌کند. در چه شرایطی؟

در شرایط که بعد از صدور کارت، وزارت بازرگانی مطلع شود که دارنده آن، فاقد یک یا چند شرط از شرایط می باشد و یا حتی بعد از صدور، ‌فاقد شرایط گردیده است، برای مثال موارد ابطال اجباری مانند:

 1. عدم پرداخت مالیات یا عدم اعلام آن به اتاق بازرگانی ،
 2. رعایت نکردن شرایط و اصول استفاده از کارت ،
 3. واگذاری آن برای صادرات یا واردات به اشخاص، زیرا دارنده کارت، حق انجام چنین کاری را ندارد، در این صورت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند برای تعلیق یا ابطال کارت اقدام نمایند.

تعلیق کارت بازرگانی به چه معناست؟

تعلیق کارت زمانی اتفاق می افتد که شخص حقوقی و حقیقی کارت خود را گم کند و یا سرقت شود، در این شرایط  صاحب کارت با ارائه مدارک زیر باید درخواست تعلیق بدهد تا جلوی سوء استفاده های احتمالی گرفته شود.

 • درخواست تعلیق،
 • اگر در اثر سرقت درخواست داده اید، باید اداره آگاهی مطلع شود،
 • چاپ آگهی در روزنامه رسمی کشور،

آنچه برای ابطال کارت نیاز است!

چگونگی ابطال کارت بازرگانی : همان‌طور که برای ثبت کارت بازرگانی ارائه مدارک الزامی است، برای ابطال یا تعلیق آن چه اختیاری و چه اجباری هم ارائه مدارک ضروری است. در ضمن شرح مدارک برای اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت دارد.

اشخاص حقیقی

 • تقاضای صاحب کارت ،
 • ارائه گواهی از دارایی آخرین سال مالیاتی + برگه‌ های قطعی سال ‌هایی که کارت بازرگانی اعتبار داشته است + اظهارنامه‌ های ارزش افزوده یا مالیاتی ،
 • ارائه گواهی از حساب بیمه تامین اجتماعی برای ابطال اگر از قشر تولیدکنندگان هستید ،
 • ارائه اصل کارت،
 • اظهارنامه ابطال شدن ثبت نام در دفاتر بازرگانی ،

اشخاص حقوقی

 • تقاضای صاحب کارت ،
 • ارائه گواهی از دارایی آخرین سال مالیاتی + برگه‌ های قطعی سال ‌هایی که کارت بازرگانی اعتبار داشته است + اظهارنامه‌ های ارزش افزوده یا مالیاتی ،
 • ارائه گواهی از حساب بیمه تامین اجتماعی برای ابطال اگر از قشر تولیدکنندگان هستید ،
 • ارائه اصل کارت بازرگانی،
 • اظهارنامه ابطال شدن ثبت نام در دفاتر بازرگانی ،
 • صورتجلسه مجمع عمومی اگر در قالب شرکت ‌های سهامی عام یا خاص فعالیت دارید، همین طور صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکت‌ ها در صورتی که فعالیت آن ها منحل نشده باشد ،
 • ارائه رونوشت از روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت ،

برای ابطال کارت به کجا مراجعه کنیم؟

چگونگی ابطال کارت بازرگانی : برای ابطال چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی اگر ساکن تهران هستند، تقاضای خود را به اتاق بازرگانی ایران ارجاع دهند و در صورتی که ساکن شهرستان هستند، دو راه پیش رو دارند:

 1. مراجعه به نمایندگی اتاق بازرگانی یا به ادارات کل بازرگانی استان ‌ها،
 2. از طریق وزارت بازرگانی به‌طور مستقیم پیگیری کنند.

نتیجه این که فعالیت در حوزه تجارت، ضوابط و شرایط خاص خود را دارد که اطلاع از آن ها می‌تواند مسیر تجاری را هموارتر کند.

در بسیاری از موارد افراد تازه کار اطلاعات درستی در دست ندارند، اما می توانند از موسسه های حقوقی کمک بگیرند تا مجبور به ابطال کارت بازرگانی نشوند!