کد اقتصادی چیست ؟

همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات و هر نوع فعالیت تجاری و توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند مکلف به اخذ کد اقتصادی می باشند؛ با این توضیع که اشخاص حقیقی جهت اخذ کد اقتصادی باید دارای پروانه کسب بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند. (مجوز فعالیت: مجوز فعالیت سندی است که بر اساس آن فعالیت اقتصادی مورد نظر از سوی مراجع مربوط تایید شده باشد. مانند پروانه های کسب صادره از طرف اتحادیه های صنفی یا معرفی نامه سازمان برنامه و بودجه برای پیمانکاران. محل : واحد شغلی است که از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر به عنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته میشود.)

اخد کد اقتصادی

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی (کد اقتصادی شرکت) :

۱-فرم اطلاعات هویتی ۲-آگهی تاسیس در روزنامه رسمی ۳-فیش بانکی ۴-در صورت داشتن شماره اقتصادی، فتوکپی شماره اقتصادی یا فیش کامپیوتری

مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اشخاص حقیقی (کد اقتصادی شخصی):

۱-فرم اطلاعات هویتی ۲-کپی شناسنامه و کارت ملی ۳-اصل و کپی فیش بانکی ۴-مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری ( رسمی و غیر رسمی). ۵-سه قطعه عکس ۲*۳ ( عکس پشت نویسی شده یا کد اقتصادی قبلی در آن نوشته شده باشد .)

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star