ثبت شرکت تعاونی از جمله شرکت اعتباری هست که به جهت رفع کردن نیازی شناخته شده به وسیله یک عده افراد در جامعه ای خاص و یا عام تشکیل می شود. چگونگی ثبت شرکت تعاونی روستایی متفاوت می باشد. عده ای ممکن است برای ایجاد اشتغال، عده ای برای کسب درامد، برخی برای انجام خدمات عمومی، تهیه و پخش مواد مورد نیاز، یرطرف نمودن نیاز های جامعه به تولید برخی از کالا ها، تامین اعتبار برای برخی از کارها، ایجاد زمینه هایی برای رشد یک منطقه، ایجاد زیر ساخت هایی برای دانش و بهره وری از برخی منابع و … همه اینها می توانند دلایلی برای ثبت یک تعاونی مورد نظر باشند.

ثبت شرکت تعاونی روستایی

در واقع شرکت های تعاونی تا حد زیادی دنباله رو مقررات شرکت های سهامی هستند اما در بعضی از موردها با آنها اختلاف قانونی دارند. با این حال برای ثبت شرکت تعاونی روستایی باید حداقل ۷ سهامدار در شرکت به عنوان موسس اولیه حاضر باشند. البته این عدد شامل حداکثر نمی شود اما نباید از ۷ نفر کمتر باشد. هر یک از سهامداران شرکت های تعاونی به اندازه سهام خود در شرکت مسئول است و از حقوق و وظایف برابر با دیگر شرکا بهره مند هستند. تنها جنبه تمایز شرکا در شرکت های تعاونی اندازه سهام هر کدامشان می باشد هر چند این قضیه در مقدار مسئولیت و سود و زیان شرکت،  تعیین کننده است ولی در داشتن حق رای و حق دخالت در شرکت تاثیری ندارد!

برای دریافت چگونگی ثبت شرکت تعاونی روستایی باید بدانیم شرکت های تعاونی باید هر سال مقداری از درامد و سود خود را تا اندازه نهایتاً ۵ درصد برای اندوخته قانونی و حداقل ۵ درصد برای اندوخته احتیاطی شرکت  در حساب شرکت ذخیره نمایند. هر چند میزان ذخیره قانونی شرکت تا اندازه یک چهارم  متوسط سرمایه سه سال اخیر ضروری می باشد و تعاونی این حق را دارد که تا حداکثر یک دوم اندوخته قانونی خود را برای افزایش سرمایه تعاونی به کار گیرد.

ثبت شرکت تعاونی روستایی با مجوز اداره تعاون روستایی مقدوراست. لذا باید ابتدا شرکا برای دریافت مجوز اقدام و بعد از آن از کسانی که شرایط عضویت در این  تعاونی را دارند دعوت کنند تا با ارائه مدارک لازم در این تعاونی عضو شوند.

برای دریافت اجازه ثبت تعاونی روستایی باید اقدامات زیر انجام شود:

 • معرفی حداقل هفت نفر موسس تعاونی روستایی که در روستای مورد نظر ساکن بوده و دارای مهارت در زمینه های روستایی مانند باغداری، کشاورزی و دامداری باشند. یک نفر از این هفت نفر به عنوان نماینده آنها برای پیگیری امور باید اعلام شود که البته این مسئله مهم را وکیل شرکت نیز می تواند بر عهده بگیرد.
 • حضور در اداره تعاون روستایی و تسلیم درخواست ثبت دریافت اجازه ثبت تعاونی روستایی
 • انجام کاوش های لازم توسط اداره تعاون روستایی
 • انجام مکاتبه اداره تعاون روستایی با سازمان جهاد کشاورزی برای دریافت موافقت لازم
 • تشکیل پرونده پس از دریافت موافقت نامه
 • ارسال مدارک به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
 • بررسی مجدد و طرح تقاضا برای صدور اجازه ثبت
 • صدور اجازه ثبت در صورت داشتن شرایط لازم
 • اعلام اجازه تاسیس و تسلیم اجازه ثبت و معرفی متقاضیان به اداره ثبت شرکت ها برای انجام امور ثبت تعاونی

چه کسانی می توانند در تعاونی روستایی عضو باشند؟

لازم است بدانیم برای ثبت شرکت تعاونی روستایی که معمولا از نوع خاص هستند چون به نام روستا و اهالی آن روستا عموماً اجازه ثبت خود را دریافت و هدفهای انها ترقی و توسعه تجاری و یا تامین نیازی از روستای مذکور، است؛ بنابراین افرادی که در این روستا ساکن هستند و یا به هر طریقی به این روستا مربوط می شوند می توانند در این نوع تعاونی ها عضو باشند.

اما آنچه واضح است تنها اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی و غیر وابسته می توانند در شرکت های تعاونی از هر نوعی عضو باشند.

شرایط عمومی عضویت در شرکت تعاونی روستایی:

 • داشتن تابعیت ایرانی
 • نداشتن ممنوعیت های قانونی
 • داشتن حداقل سهام تعیین شده در اساسنامه تعاونی
 • دادن تعهد مبنی بر رعایت مقررات مشخص شده در اساسنامه تعاونی
 • نداشتن عضویت در تعاونی مشابه دیگر

اما در بعضی مواقع در خود اساسنامه برای عضویت اشخاص در این تعاونی شروط و محدودیت هایی اعمال شده است و یا برعکس شرایط ساده تری برای چگونگی ثبت شرکت تعاونی روستایی قرار داده شده است و حداقل ها در نظر گرفته شده است. لذا ممکن است تعیین عضویت در تعاونی های روستایی تا حد زیادی به نوع تنظیم اساسنامه مربوط شود.

مدارک لازم برای تاسیس شرکت تعاونی روستایی:

 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسان ( با امضا همه شرکا و تعیین مفاد هیئت مدیره و قبول مسئولیت و همچنین تعیین بازرسان تعاونی)
 • صورتجلسه هیئت مدیره( با امضا همه عضو ها)
 • کپی مدارک تحصیلی موسسان و مدیران
 • گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و موسسان
 • سه قطعه عکس از موسسان
 • ارائه اصل اجازه ثبت از اداره تعاون روستایی و یا سازمان جهاد کشاورزی
 • لیست سهامداران به همراه مشخصات کامل و میزان سهام هر شخص
 • وکالتنامه وکیل (در صورت داشتن وکیل)

ثبت شرکت های تعاونی روستایی به وجوه مختلف در اقتصاد کشور مهم است. این تعاونی ها از کم شدن جمعیت روستاها و مراجعه انها برای شغل به شهر ها جلوگیری و موجب می شوند که از شرایط و امکانات و همچنین ظرفیت های بسیار بالای روستایی استفاده برده شود.