اساسنامه اتحادیه های امور صنفی

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های تیپ سازمانی|

ماده 1): نام : اتحادیه صنف ................... شهرستان.......... ماده 2): موضوع: به استناد ماده 21 قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي [...]

اساسنامه مجمع توزیعی امور صنفی

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های تیپ سازمانی|

ماده 1) نام : مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی شهرستان.............. ماده2) موضوع : به استناد ماده 32 و37 قانون [...]

اساسنامه مجمع تولیدی امور صنفی

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های تیپ سازمانی|

ماده 1) نام : مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان.............. ماده2) موضوع : به استناد ماده 32 و37 [...]

اساسنامه مجمع مشترک امور صنفی

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های تیپ سازمانی|

ماده 1) نام : مجمع امور صنفی مشترک شهرستان.............. ماده2) موضوع : به استناد ماده 32 و37 قانون نظام صنفی [...]

اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های تیپ سازمانی|

فصل اول :کلیات ماده 1- نام شرکت : شرکت تعاونی تولید روستایی ...................................... که در این اساسنامه به اختصار شرکت [...]

اساسنامه شرکت شهرک صنعتی

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های تیپ سازمانی|

بسمه تعالي اساسنامه شرکت شهرک صنعتی وزارت صنايع هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/3/1363 بنابه پيشنهاد شماره 202114 مورخ 4/2/1363 [...]

اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های تیپ سازمانی|

شماره۱۶۶۵۲۰/ت۴۷۱۶۴هـ ۴/۸/۱۳۹۱وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۳۰۵۳۸/۱ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ [...]

اساسنامه نمونه شرکت های سرمایه گذاری

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های تیپ سازمانی|

ماده ۱- تعاریف بخش اول تعاریف: اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده‌ی یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران [...]

اساسنامه نمونه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های تیپ سازمانی|

«اساسنامه شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان .......... (سهامي خاص)» فصل اول – کليات ماده 1)شركت صندوق حمايت از توسعه [...]