اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های تیپ سازمانی|

شماره۱۶۶۵۲۰/ت۴۷۱۶۴هـ ۴/۸/۱۳۹۱وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۳۰۵۳۸/۱ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ [...]