اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

By | ۱۳۹۴-۱۲-۵ ۱۲:۵۷:۰۰ +۰۳:۳۰ مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های تیپ سازمانی|

شماره۱۶۶۵۲۰/ت۴۷۱۶۴هـ ۴/۸/۱۳۹۱وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۳۰۵۳۸/۱ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ [...]

اساسنامه نمونه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی

By | ۱۳۹۵-۱۱-۳۰ ۱۲:۲۳:۳۷ +۰۳:۳۰ مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های تیپ سازمانی|

«اساسنامه شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان .......... (سهامي خاص)» فصل اول – کليات ماده 1)شركت صندوق حمايت از توسعه [...]