فرم اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

By | شهریور ۱ام, ۱۳۹۴|فرم های شرکت با مسئولیت محدود|

فرم اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود بسمه تعالی اساسنامه شرکت ……………………………….............………………… با مسؤلیت محدود شماره ثبت ………………………………… تاریخ ثبت ………………………………… [...]

صورتجلسه تغییرات مسئولیت محدود

By | شهریور ۱ام, ۱۳۹۴|فرم های شرکت با مسئولیت محدود|

نمونه صورتجلسات تغییرات شرکت های با مسئولیت محدود بسمه تعالی نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود (تضامنی – [...]

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین

By | شهریور ۱ام, ۱۳۹۴|فرم های شرکت با مسئولیت محدود|

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت …….. با مسئولیت محدود در تاریخ …………………اولین جلسه مجمع عمومی مؤسسان شرکت با مسئولیت [...]