قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرا سیاست های کلی اصل ۴۴(مربوط به وزارت تعاون )

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|

جمهوري اسلامي ايران وزارت تعاون قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و [...]