تعهدنامه ثبت شعبه نمایندگی شرکت خارجی

By | آذر ۷ام, ۱۳۹۴|فرم های ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی|

بسمه تعالی تعهدنامه اینجانب ............. نماینده تام اختیار شعبه نمایندگی شرکت خارجی ............. بر اساس تبصره و ماده 6 آیین [...]

تقاضانامه ثبت شعبه/نمایندگی شرکت خارجی

By | آذر ۷ام, ۱۳۹۴|فرم های ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی|

جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تقاضانامه ثبت شعبه/نمایندگی شرکت [...]